BITmarkets Academy | Lectors

Kiến thức về crypto là sức mạnh của crypto

Học cách nắm bắt crypto và cách làm việc với nó trong thế giới tiền mã hoá.

Đang tìm kiếm thứ gì?

Tìm kiếm

Muốn tìm hiểu từng bước?

Cuộn xuống và chọn cấp độ của bạn

Crypto dành cho Người mới bắt đầu Xem tất cả

Bắt đầu hành trình Crypto của bạn. Tìm hiểu kiến thức cơ bản và thực hiện những bước đầu tiên trong thế giới tiền mã hoá.

Crypto dành cho Người nâng cao Xem tất cả

Nâng cao kiến thức về Crypto của bạn. Đi sâu vào các chiến lược nâng cao.

Crypto dành cho Chuyên gia Xem tất cả

Tham gia Giới Ưu tú. Nghiên cứu những cái nhìn sâu sắc của chuyên gia cùng các chủ đề phức tạp.

How learners like you are achieving their goals

Susan V.

Giáo viên trung học

Tim D.

Nhà đầu tư chứng khoán

Mark P.

Quản lý marketing

Bạn cũng có thể xem giáo dục về web 3.0 từ Metalife.family

Phân tích thường xuyên các dự án thú vị

Cộng đồng các nhà đầu tư mới bắt đầu và nâng cao

Bạn của bạn trong thế giới đầu tư WEB 3.0