Home Krypto dla profesjonalistów Czym jest handel arbitrażowy?

Czym jest handel arbitrażowy?

Arbitraż. Fantazyjne słowo, prawda? Oryginalnie pochodzi z łaciny, a mieszając to z późnośredniowiecznym angielskim i odrobiną francuskiego, otrzymujemy arbitraż. Definicja ewoluowała od osądu do szeroko stosowanego terminu ekonomicznego, który obejmuje bardzo dochodową strategię.

W istocie, handel arbitrażowy to strategia, w której inwestorzy kupują papier wartościowy na rynku lub giełdzie i sprzedają go jednocześnie na innym rynku po wyższej cenie. W świecie kryptowalut jest to sytuacja, w której traderzy kupują kryptowalutę na jednej giełdzie, a następnie szybko sprzedają ją na innej.

Uprawniony sposób na przechwytywanie krótkoterminowych zysków, handel arbitrażowy został przyjęty przez fundusze hedgingowe, inwestorów na rynkach finansowych, a ostatnio także przez traderów kryptowalutowych. Ponieważ kryptowaluty są przedmiotem obrotu na setkach różnych giełd, pojawiają się rozbieżności cenowe.

Jak działa handel arbitrażowy?

Aby zaangażować się w fenomenalną strategię handlową arbitrażu, musisz przeprowadzić pewne badania. Niektóre giełdy kryptowalut są większe od innych, co oznacza, że wolumen obrotu różni się w zależności od giełdy. Biorąc to pod uwagę, przeciąganie liny między podażą a popytem, a dokładniej skala równoważenia, prawdopodobnie będzie inna na każdej giełdzie, biorąc pod uwagę liczbę aktywnych graczy rynkowych.

Kolejnym czynnikiem powodującym rozbieżności cenowe byłaby centralizacja i decentralizacja platform wymiany kryptowalut. Scentralizowane i zdecentralizowane giełdy wyceniają aktywa w różny sposób. Pierwsza z nich opiera się na ostatnich dopasowanych zleceniach bid-ask w swojej własnej księdze zleceń, podczas gdy druga przyjmuje zautomatyzowany mechanizm animatora rynku, który opiera się na pulach płynności w celu ustalenia ceny notowanych aktywów.

Istnieją trzy główne rodzaje strategii handlu arbitrażowego:

Cross-exchange Arbitrage

Podstawową formą handlu arbitrażowego jest arbitraż cross-exchange, który polega na kupowaniu kryptowalut na jednej giełdzie i sprzedawaniu ich na innej. Jest to chleb powszedni arbitrażu.

Przykład:

Cena bitcoina na giełdzie A =21 000 USD

Cena bitcoina na giełdzie B = 21 200 USD

W tym przypadku można kupić Bitcoin na giełdzie A i sprzedać go na giełdzie B, aby uzyskać szybkie i niewielkie zyski.

Arbitraż przestrzenny

Ta taktyka obejmuje handel tą samą kryptowalutą na dwóch różnych platformach wymiany zlokalizowanych w różnych regionach. Przykładowo, można kupić Bitcoina na giełdzie amerykańskiej i sprzedać go na japońskiej. Jednak kwestia czasu transferu i kosztów transakcyjnych może stanowić pewne ryzyko, które może zmniejszyć użyteczność tej strategii.

Przykład:

Cena Ethereum na Giełdzie A = $1,550

Cena Ethereum na Giełdzie B = $1,650

W tym przypadku można kupić Ethereum na giełdzie A i sprzedać je na giełdzie B, aby uzyskać lukratywne zyski.

Triangular Arbitrage

ja0l329mlfhrth6g-triangular-arbitrage-2-1

Ten jest dla fanatyków. Arbitraż trójkątny to proces kupowania kryptowaluty, konwertowania jej na inną kryptowalutę, która jest uważana za przewartościowaną w porównaniu do zakupionego aktywa kryptograficznego, a następnie sprzedaży tego, co zostało przekonwertowane. Cykl arbitrażu trójkątnego wykorzystuje kilka rozbieżności i może być całkiem niezłym sposobem na zarabianie pieniędzy.

Przykład:

Można kupić monety XRP, przekonwertować je na Dogecoin na tej samej giełdzie, wymienić Dogecoin na Cardano, a następnie zakończyć pętlę, konwertując Cardano z powrotem na XRP. Okrąg jest kompletny, a zyski są zwykle warte wysiłku.

Zalety handlu arbitrażowego

Nie jest zaskoczeniem, że handel arbitrażowy jest bardzo powszechnym sposobem angażowania się w handel online aktywami i papierami wartościowymi. Wielu inwestorów i traderów kryptowalutowych przyjmuje handel arbitrażowy jako część swojej strategii, która ma na celu uchwycenie nieefektywności związanych z wyceną aktywów kryptograficznych na różnych giełdach.

Wśród korzyści płynących z handlu arbitrażowego są:

1- Bardzo duża liczba giełd kryptowalut, które traderzy mogą dokładnie śledzić za pomocą oprogramowania, aby odkryć największą zmienność cen kryptowalut.

2- Powtarzające się okazje do arbitrażu konsekwentnie powstają, ponieważ rynek kryptowalut jest przepełniony ludzkimi traderami. Wraz z większą liczbą ludzi pojawia się więcej ludzkich błędów i rozbieżności cenowych & zmienność, która jest napędzana emocjami.

3- Krótkoterminowe, szybkie zyski wynikają z odpowiedniego wykorzystania handlu arbitrażowego i może to być satysfakcjonujący sposób na zarabianie na badaniach cen kryptowalut.

Ograniczenia handlu arbitrażowego

Jeśli chodzi o arbitraż, to nie wszystko jest słoneczne i tęczowe. Choć skuteczny, handel arbitrażowy wiąże się z kilkoma wadami i ryzykiem, które mogą być kosztowne pod względem czasu, a nawet kapitału:

1- Musisz mieć konto na każdej giełdzie kryptowalut, z którą się angażujesz, aby kupować lub sprzedawać na nich, więc należy upewnić się, że jesteś w pełni zarejestrowany, a także przejść przez procedurę (procedury) KYC, gdy masz do czynienia ze scentralizowanymi giełdami.

2- Rozproszenie środków na różnych giełdach jest konieczne, aby móc działać szybko, gdy tylko pojawi się okazja do arbitrażu, co może być kłopotliwe samo w sobie, ponieważ inwestorzy regularnie mają do czynienia z większą liczbą giełd kryptowalut.

3- Transfer & opłaty transakcyjne mogą być kosztowne, a tym samym mogą sprawić, że handel arbitrażowy stanie się przestarzałą taktyką, ponieważ zyski zostaną pochłonięte przez giełdy, które pobierają wyższe opłaty transakcyjne.

Podsumowanie

Transakcje arbitrażowe sięgają wielu lat wstecz i nadal są popularną strategią wśród traderów. Inwestorzy i traderzy mogą korzystać ze zmiennych cen kryptowalut na wielu różnych giełdach kryptowalutowych, wykorzystując ludzką nieefektywność do generowania szybkich zysków.

Jednak handel arbitrażowy, jak każde inne wartościowe przedsięwzięcie, wiąże się z ryzykiem, takim jak wysokie opłaty transferowe i handlowe, które mogą obniżyć zyski. Przed zaangażowaniem się w handel arbitrażowy, upewnij się, że rozumiesz, jak on działa, dlaczego może być przydatny i jakie są jego wady, aby lepiej zrozumieć mechanizmy stojące za tym zjawiskiem i ostatecznie wzmocnić swoje inicjatywy handlowe.

Check out other levels